Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Gebyrsatsene er endret

Gebyrsatsene for søknader etter utlendingsloven øker fra 1. januar 2012.

Gebyrene ved søknader om oppholdstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse økes til 2500 kr, med unntak av søknader om gruppetillatelse og fornyelse av tillatelse til familiemedlemmer hvor gebyret fremdeles er 1100 kr.

I tillegg økes gebyret for førstegangs oppholdstillatelse for familiemedlemmer og søknader som er levert etter tillatelsen har utløpt til 3 750 kr. Gebyret for søknad om permanent oppholdstillatelse økes til 1 900 kr.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo