Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Gebyrsatsene er endret

Noen av gebyrsatsene for søknader etter utlendingsforskriften § 17-10 er endret fra 1. mai 2012.

 • For behandling av søknad eller fornyelse av oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid mv., øker gebyret til 3000 kr. Ved søknad eller fornyelse av gruppetillatelse øker gebyret til 3000 kr pr. arbeidstaker. For studenter, forskere med egne midler og au pairer er gebyret 2 500 kr.
 • For behandling av førstegangssøknad om oppholdstillatelse til familiemedlem, og søknad om fornyelse fremsatt etter at tillatelsen er utløpt, er gebyret fortsatt 3 750 kr. For søknader om fornyelse som er fremsatt rettidig, er gebyret 1 100 kr.
 • Gebyret for permanent oppholdstillatelse er fortsatt 1 900 kr.
 • For behandling av førstegangssøknad om oppholdstillatelse eller søknad om fornyelse av slik tillatelse som ikke faller inn under noen av gruppene ovenfor, skal det tas et gebyr på 1 100 kr.

Se G-02/2012 for mer informasjon.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo