Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Grenseboerbevisavtalen

Grenseboerbevisavtalen mellom Norge og Russland trådte i kraft 29. mai 2012.

Avtalen ble undertegnet 2. november 2010. Avtalen innebærer at innbyggerne i grensenære områder på norsk og russisk side etter søknad, kan få utstedt et grenseboerbevis. Grenseboerbevis gir tillatelse til innreise og opphold hver gang i inntil 15 dager, i grenseområdet. Rett til innreise og opphold gjelder innenfor en sone på 30 km fra riksgrensen i begge landene. Grenseboerbevisavtalen er inntatt som vedlegg 19 til utlendingsforskriften og har forskrifts rang.

Andre endringer i utlendingsforskriften

Ny § 3-1 bokstav n. Innehaver av gyldig reisedokument som også har gyldig grenseboerbevis er unntatt fra visumplikten.
I § 3-3 er det gjort endringer som gir unntak fra reglene om at samlet oppholdstid på Schengenterritoriet ikke kan overstige 90 dager i løpet av 180 dager, for reiser hvor grenseboerbevis blir benyttet som innreisetillatelse.
I § 4-1 nytt annet ledd fremgår det at grenseboere med gyldig reisedokument og grenseboerbevis er unntatt fra kravet om stempling ved inn- og utreise.
I ny § 3-14a går det frem at det norske generalkonsulatet i Murmansk skal ta imot og avgjøre søknader om grenseboerbevis.
I ny § 12-14 fremgår det at grenseboerbeviset skal utstedes som et oppholdskort. Det gis tydelig hjemmel for at det skal opptas og lagres biometri i kortet og avgjøre søknader om grenseboerbevis.
Ny § 18-4a annet ledd som gir hjemmel for å oppta biometri til bruk i grenseboerbevis når søknad om grenseboerbevis fremmes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo