Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Informasjon til advokater - utlendingsforskriften § 8-8a

Utlendingsdirektoratet har utarbeidet et informasjonsskriv for advokater som representerer asylsøkere som er omfattet av ny utlendingsforskrift § 8-8 a: Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8.

Informasjonsskrivet kan du lese her (PDF).

Se også RS 2018-001 Behandling av ny søknad om beskyttelse etter midlertidig bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-8 a

Siste endringer
  • Ny: Informasjon til advokater - utlendingsforskriften § 8-8a Informasjon til advokater - utlendingsforskriften § 8-8a (28.02.2018)

    Utlendingsdirektoratet har utarbeidet et informasjonsskriv for advokater som representerer asylsøkere som er omfattet av ny utlendingsforskrift § 8-8 a: Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo