Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Innføring av au pair-forsikringsordning m.m.

Det er innført obligatorisk forsikringsordning for au pairer. Filippinske myndigheter har opphevet utreiseforbudet for filippinske au pairer.

Videre er UDIs standardkontrakt og informasjonsskrivet revidert, og det er gjort endringer for å klargjøre partenes rettigheter og plikter i forhold til lommepenger/lønn og skatteplikt. Det er også innført at au pairen har rett til lommepenger/lønn i ferien. Dette er gjort for å forhindre at au pairer ikke skal ha råd til å ta ut den ferien de har krav på. Å kreve lønn/lommepenger i ferien er også i samsvar med at et au pair-opphold ikke er et rent arbeidsforhold, men et opphold hvor au pairen skal lære om norsk språk, kultur og samfunn.

Nytt er i tillegg et krav i standard kontrakten om at vertsfamilien må sette opp en ukeplan over au pairens arbeidstid og arbeidsoppgaver. Dette er gjort for å sikre større forutberegnelighet for både vertsfamilie og au pair i forhold til hvilke oppgaver au pairen skal utføre under au pair-oppholdet.

For nærmere retningslinjer se UDIs rundskriv RS 2010-185 Oppholdstillatelse til au pair - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo