Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Kroatia med i EØS


Kroatia ble medlem i EU 1. juli 2013. Fra 12. april 2014 er Kroatia også en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). EØS-loven § 1 er endret for å få med EØS-utvidelsesavtalen for Kroatia av 2014.

Borgere av Kroatia er derfor nå omfattet av kapittel 13 i utlendingsloven og kapittel 19 i utlendingsforskriften, og kan flytte til Norge for å arbeide, studere, være selvstendig næringsdrivende eller bo i Norge med egne midler, uten å søke om oppholdstillatelse. I stedet skal de registrere seg hvis de ønsker å bo her i mer enn tre måneder.

Regjeringen har besluttet å ikke benytte seg av retten i avtalen til å begrense arbeidsinnvandringen fra Kroatia. Sverige, Danmark og Finland har gjort det samme. Kroatia er et lite land og det er forventet liten arbeidsinnvandring til Norge fra landet.

Les mer om utvidelsen på Europaportalen, og les selve utvidelsesavtalen her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo