Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Lovspeil og retningslinjespeil til den nye utlendingsloven

Hvordan bruke lovspeilet

Lovspeilet er en tabell som gir oversikt over paragrafene i den nye utlendingsloven sett i forhold til bestemmelsene i den tidligere utlendingsloven (1988-loven) og den tidligere utlendingsforskriften (1990-forskriften). Tabellen går ned på ledd, bokstav og punktum, i begge regelsett, der det er nødvendig. Lovspeilet er basert på UDIs vurdering av hvordan det er mest hensiktsmessig å krysshenvise mellom ny utlendingslov og tidligere regelverk. Lovspeilet er derfor ikke ment som noen fasit, men som et hjelpemiddel for å bli kjent med den nye utlendingsloven.

Utlendingsdirektoratets retningslinjespeil

Utlendingsdirektoratet har også utarbeidet tre retningslinjespeil som viser sammenhengen mellom tidligere retningslinjer knyttet til 1988-loven og nye retningslinjer knyttet til 2008-loven. Retningslinjespeilene gir en oversikt over hvilke retningslinjer som er endret som følge av nytt regelverk og som dermed har fått nytt nummer, og hvilke retningslinjer som nå er opphevet som følge av det nye regelverket. Enkelte retningslinjer er fortsatt under revidering. Dette fremgår som blanke felter i tabellen. Retningslinjer som ikke er berørt av ny utlendingslov, er ikke tatt med i retningslinjespeilene. Retningslinjespeilene er ment som en hjelp for alle, både i og utenfor utlendingsforvaltningen, til å finne fram til de nye retningslinjene som gjelder etter 1.januar 2010.

Lovspeilet kan lastes ned her.

Forskriftsspeilet kan lastes ned her

Praksisnotatspeilet kan lastes ned her.

Internmeldingspeilet kan lastes ned her.

Rundskrivspeilet kan lastes ned her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo