Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Ny rettskildekategori: Sammenfatninger av EU-domstolens avgjørelser

Om rettskildekategorien

Rettskildekategorien «EU-domstolens rettspraksis» inneholder sammenfatninger av relevante avgjørelser fra EU-domstolen (Court of Justice of the European Union).

EU-domstolen spiller en viktig rolle i utviklingen av EUs lovgivning, også på menneskerettighetsfeltet. Domstolens juridiske tolkninger er bindende for EUs medlemsstater og inngår derfor som en del av den akkumulerte lovgivningen (den såkalte ”acquis communautaire”). Avgjørelsene er en viktig rettskildefaktor også for Norge.

Rettskildeverdi

Sammenfatningene har ingen selvstendig rettskildeverdi. Sammenfatningene er ment å gjøre det lettere for saksbehandleren å få kjennskap til og sette seg inn i avgjørelser av betydning for norsk utlendingsforvaltning. Det er kun avgjørelsen i sitt opprinnelige språk og form som er relevant rettskildefaktor.

Utvalg av avgjørelser

De avgjørelsene det lages sammenfatninger av, er i første rekke prejudisielle avgjørelser avsagt i EU-domstolens storkammer, og som omtales i de viktigste juridiske tidsskriftene.

Tilgjengelighet

Du finner sammenfatningene ved å gå via "Rettskilder" på forsiden og velge "EU-domstolens rettspraksis". Sammenfatningene er offentlig tilgjengelige på UDIregelverk.

Ansvar for faglig innhold og utvikling av basen

Sammenfatningene utarbeides av Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA), Internasjonal enhet (INE) og publiseres av Enhet for regelverksinformasjon (R-info). Se IM 2012-018 for mer informasjon.

Du finner link til avgjørelsene i sin helhet (på fransk eller engelsk) under hver enkelt sammenfatning.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo