Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Ny samleside - LHBTI


Ny samleside om sårbare søkere sammenstiller relevante rettskilder i saker som angår forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Samlesidene kan brukes som oppslagsverk når du skal gjøre vurderinger angående sårbare søkere. Her finner du lenker til relevante rettskilder til bruk i saksbehandlingen, både gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk, interne og eksterne retningslinjer, og rettspraksis til veiledning i enkeltsaker.

Samlesidene er tilgjengelige under fanen "Snarveier" til høyre på forsiden av RVP og under fanen "Rettskilder" øverst på RVP.

Samlesidene er offentlig tilgjengelige på udiregelverk.no

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo