Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Nye regler for kontroll med reisende mellom Svalbard og fastlandet

Det skal nå foretas inn- og utreisekontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet.

Utlendingsforskriften blir endret for å samsvare med Schengenregelverket. Ettersom Svalbard ikke er en del av Schengenområdet skal det nå foretas kontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet. Denne kontrollen vil omfatte både nordmenn og utlendinger. Pass eller nasjonalt ID-kort tilfredsstiller kravene til identitetskontroll. Ettersom nasjonalt ID-kort per i dag ikke er tilgjengelig i Norge, vil det i en overgangsperiode være tilstrekkelig å legitimere seg med førerkort, bankkort eller tilsvarende ID-dokumenter.

Se for øvrig informasjon på Justisdepartementets sine hjemmesider.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo