Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Nye retningslinjer fra EMD om midlertidig forføyning - rule 39

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har gitt nye retningslinjer (Practice Direction) om midlertidig forføyning.

Det går frem av retningslinjene at EMD vil kun gi midlertidig forføyning i eksepsjonelle omstendigheter der klageren risikerer ”serious, irreversible harm”.
EMD understreker at beslutninger om midlertidig forføyning er rettslig bindende for den respektive staten:

“By virtue of Rule 39 of the Rules of Court, the Court may issue interim measures which are binding on the State concerned. Interim measures are only applied in exceptional cases.

The Court will only issue an interim measure against a Member State where, having reviewed all the relevant information, it considers that the applicant faces a real risk of serious, irreversible harm if the measure is not applied.

Applicants or their legal representatives who make a request for an interim measure pursuant to Rule 39 of the Rules of Court should comply with the requirements set out below.”

Anmodninger om midlertidige forføyninger fra klagere og deres advokater skal (“should”) oppfylle spesifikke krav til begrunnelse, dokumentasjon og tidsfrister.

For mer informasjon se "Practice Direction on Requests for Interim Measures" (Rule 39 of the Rules of Court).

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo