Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Nye retningslinjer som gjelder identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel

De nye retningslinjene skal bidra til å sikre saksopplysning og enhetlige saksbehandlingsrutiner i saker som gjelder menneskehandel.

UDI har etablert retningslinjer som gjelder identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel og saksbehandlingsrutiner knyttet til informasjonsutveksling i slike saker, se RS 2011-007 og RS 2011-006. Retningslinjene har som formål å legge til rette for at mulige ofre for menneskehandel kan bli identifisert og få nødvendig bistand og beskyttelse, både ved oppfølging i mottak og av saksbehandlere i utlendingsforvaltningen. Det er også etablert retningslinjer for håndtering av spørsmål knyttet til menneskehandel i asylsaker, se IM 2011-002.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo