Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Økt underholdskrav i familieinnvandringssaker


Justis- og beredskapsdepartementet har ved endring i utlendingsforskriften § 10-8 første ledd (FOR-2016-04-22-417) vedtatt å øke underholdskravet i familieinnvandringssaker til lønnstrinn 24 i statens lønnsregulativ, som per i dag utgjør 305 200 kr. Dette er en økning på ca. 50 000 kr, fra tidligere krav om 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. Endringen trådte i kraft 9. mai 2016. Kravet til inntekt fra foregående år, jf. forskriften § 10-9 første og annet ledd, trer i kraft fra 9. mai 2017.

Det er samtidig inntatt flere grunnlag for å skjønnsmessig kunne gjøre unntak fra underholdskravet, jf. utlendingsforskriften § 10-11 annet og tredje ledd. Blant annet kan det nå gjøres unntak for underholdskravet til referanseperson for ektefeller, samboere og barn dersom han/hun åpenbart er i stand til å forsørge partene. Videre kan det gjøres unntak for underholdskravet dersom referansepersonen tar høyere utdanning på høyskole eller universitet eller har oppholdstillatelse som forsker med egne midler.

Det er gjort unntak for økt underholdskrav ved søknad om fornyelse av familieinnvandringstillatelse, dersom den opprinnelige søknaden er fremsatt før ikrafttredelsen, jf. utlendingsforskriften § 20-10A.

Se for øvrig Justis- og beredskapsdepartementets nyhetssak på regjeringens nettside.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo