Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Reaksjoner mot utlendinger som har fått oppholdstillatelse med falsk identitet


Justis- og beredskapsdepartementet har i dag instruert UDI om hvordan vi skal reagere overfor personer som tidligere har fått oppholdstillatelse under falsk identitet, men som likevel kan ha rett til beskyttelse jf. utlendingsloven § 28.

Viktig med tydelige reaksjoner

Selv om det skulle foreligge rett til internasjonal beskyttelse dersom de nye identitetsopplysningene legges til grunn, anser departementet det som svært viktig med tydelige reaksjoner overfor personer som tidligere har skaffet seg oppholdstillatelse under falsk identitet.

UDI skal vurdere tilbakekall, begrense varigheten på ny tillatelse, og anmelde

Instruksen legger opp til at UDI skal tilbakekalle tillatelser som er gitt på grunnlag av falske identitetsopplysninger, og at en ny oppholdstillatelse som skyldes sikkerhetssituasjonen i hjemlandet, skal gis med kortere varighet (ett år) enn ellers (tre år). I praksis innebærer dette at utlendinger som tidligere har fått permanent oppholdstillatelse med falsk identitet kan miste denne, og at det kan ta lang tid før det eventuelt er aktuelt å gi en ny permanent oppholdstillatelse. UDI må videre anmelde saker hvor utlendingen har hatt oppholdstillatelse med falsk identitet.

Begrenset antall saker

UDI har til behandling et begrenset antall slike saker; det er snakk om ca 20 personer.

Instruksen finner du her.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo