Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Samlesider om barnets beste, barneekteskap, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner


I samarbeid med koordinatorene for barnefag, menneskehandel og tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner, har RVP-redaksjonen samlet relevante rettskilder for saksbehandlerne. Samlesidene kan brukes som oppslagsverk når du skal gjøre vurderinger angående disse temaene. Her finner du lenker til relevante rettskilder til bruk i saksbehandlingen, både gjeldende nasjonalt og internasjonalt regelverk, interne og eksterne retningslinjer, og rettspraksis til veiledning i enkeltsaker.

Samlesidene er tilgjengelige under fanen "Mest populære" til høyre på forsiden av RVP og under fanen "Rettskilder"/"Prosedyrer og veiledninger" øverst på RVP.

Samlesidene er offentlig tilgjengelige på udiregelverk.no

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo