Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Returdirektivet

Endringer i utlendingsloven og forskriften som følge av implementeringen av Returdirektivet som trådte i kraft den 24. desember. UDI arbeider med å ferdigstille retningslinjer og vedtakstekster i henhold til endringene, men disse vil ikke være klare før på nyåret. Saker skal fortsatt behandles som i dag inntil nye retningslinjer er på plass, bortsett fra at varighet på innreiseforbud begrenses til maksimum fem år for brudd på utlendingsloven.

Returdirektivet trådte i kraft den 24.12.2010. Med innføringen gjøres det endringer i norsk utlendingslov- og forskrift.

Kun en endring er innført i UDI nå: Varighet på innreiseforbud for brudd på utlendingsloven er fra og med den 24. desember maksimum fem år. Øvrige endringer som følge av direktivet vil først bli gjennomført i UDI i løpet av januar 2011, og sakene behandles derfor foreløpig på vanlig måte.

Endringene som følge av direktivet omfatter blant annet en strengere utvisningsbestemmelse som innebærer at alle utlendinger som ikke forlater Norge i samsvar med en gitt utreisefrist, skal utvises med et fremtidig innreiseforbud til Schengen. For UDI vil innføringen av direktivet først og fremst føre til flere utvisningssaker, og nye vurderingstemaer knyttet til fastsettelse av utreisefrist.

UDI vil etter nyttår ferdigstille arbeidet med å kvalitetssikre og endre retningslinjer og vedtakstekster opp mot endringene i lov, forskrift og et nytt rundskriv fra departementet om fastsettelse av utreisefrister (G-15/2010).

Link til Regjeringens informasjon.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo