Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Søknadsfrist for å søke om midler til aktivitetstilbud for barn og unge i asylmottak er 15. februar 2018.


Utlendingsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for aktivitetstilbud til barn som bor i asylmottak. Formålet med ordningen er å gi barn i mottak en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Barna skal være i fysisk aktivitet og tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter.

Vi oppfordrer potensielle interesserte til å sende inn en søknad innen fristen 15. februar 2018. I 2018 er det over 24 millioner som kan fordeles til de som søker.

Se 2017-12-21 JD Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak (Statsbudsjettet 2018, kap. 490, post 71) for søknadsskjema. Du må også fylle ut og sende inn skjema for budsjett.

De som kan søke om midler er:

 • Frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret
 • Andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn
 • Privatpersoner kan søke om tilskudd til dekning av faktiske utgifter til organisering av aktiviteter, men ikke til dekning av lønn

Disse kan ikke søke om midler:

 • Offentlige etater
 • Kommuner
 • Næringsdrivende

Driftsoperatører av asylmottak og enkeltpersonforetak regnes som næringsdrivende, og kan derfor ikke søke om midler.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo