Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Statsborgerloven § 8 er endret

For søkere som er omfattet av plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, er kravet om antall gjennomførte timer norskopplæring ved søknad om norsk statsborgerskap utvidet fra 300 til 600 timer. Se introduksjonsloven § 17.

For de øvrige søkerne som ikke er omfattet av rett til gratis opplæring etter introduksjonsloven, skal gjennomføringskravet fortsatt være 300 timer.

Kravet om gjennomført norskopplæring i statsborgerloven § 8 gjelder kun for søknader om norsk statsborgerskap som er fremmet etter 1. september 2008.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo