Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Større adgang til frihetsberøvelse i utlendingssaker

Det er også foreslått en særskilt hjemmel for frihetsberøvelse av personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, og som er i en utsendelsesprosess.

– Enkelte asylsøkere skaper problemer for utlendingsmyndighetene ved å oppgi falsk identitet eller ved og nekte å overholde plikten til å forlate Norge etter endelig avslag. Vi ser også eksempler på at noen få utnytter asylinstituttet til å komme til Norge for å begå kriminalitet. De tiltakene som nå foreslås, er viktige for å bevare publikums tillit til asylinstituttet, sier justisminister Knut Storberget.

Det understrekes samtidig at det ikke er snakk om å innføre nye generelle hjemler for bruk av internering av personer som søker internasjonal beskyttelse.

Les Justisdepartementets pressemelding med konkrete forslag her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo