Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Strategi for UDIs internasjonale arbeid

UDI har nå vedtatt en strategi som fremhever målsettinger og prioriteringer for det internasjonale arbeidet vårt i perioden 2011–2012.

I IM 2011-013 med vedlegg gis det føringer for hvordan arbeidet skal organiseres og retningslinjer for den enkelte deltakers ansvar ved forberedelse, rapportering og oppfølging.

UDI har tre mål for strategiperioden:

  • Økt innflytelse i EU-prosesser på utlendingsfeltet
  • Styrke UDI som et sentralt fagorgan for den internasjonale utviklingen på migrasjonsfeltet
  • Sikre at UDIs virksomhet er i tråd med internasjonale forpliktelser

UDI har satt opp seks satsningsområder med prioriterte aktiviteter for å nå disse målene.

Strategien gir også en oversikt over de internasjonale fora UDI deltar i, hvem som deltar, formålet med deltakelsen, ressursbruk og koordineringsansvar.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo