Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Suspensjon av utreiseplikt til Elfenbenskysten og Libya

Politiet instrueres av UDI til ikke å returnere personer med endelig vedtak til Elfenbenskysten og Libya.

Det vises til UNEs instruks til politiet om å suspendere utreiseplikten for personer fra Elfenbenskysten og Libya som har fått endelig vedtak av UNE som medfører retur til disse landene. Det samme gjelder for iverksettelse av endelig vedtak som er fattet av UDI, jf. utl. § 90 (7) 2. pkt.  Tvangsreturer stoppes også inntil videre.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo