Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

To rundskriv om innreisevisum er oversatt til engelsk

RS 2013-001 og RS 2013-004 om innreisevisum til personer som søker om familieinnvandring, er nå oversatt til engelsk.

Unntak fra hovedregelen om at tillatelse må være innvilget før innreise
Hovedregelen er at oppholdstillatelse må være innvilget før utlendingen kan reise inn i Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd. Imidlertid kan personer som oppholder seg i Norge med innreisevisum etter disse rundskrivene søke om oppholdstillatelse for familieinnvandring herfra, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav e. Tilsvarende kan personer som allerede har søkt om oppholdstillatelse i visse tilfeller få innvilget innreisevisum slik at de kan reise til Norge for å vente på svar på søknaden.

RS 2013-001
RS 2013-001 gjelder innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring.

Ordningen med innreisevisum har som et hovedformål å styre saker som ikke byr på tvil, og hvor politiet har fått vedtakskompetanse ut av UDI, se vårt rundskriv RS 2010-089. Det er også hensiktsmessig at søkere i åpenbart kurante saker skal slippe å vente i utlandet inntil søknaden om familieinnvandring er behandlet. UDI presiserer at innreisevisum etter dette rundskrivet kan gis i enkelte unntakstilfeller.

RS 2013-004
RS 2013-004 gjelder innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring, når hovedpersonen har oppholdstillatelse som arbeidstaker i Norge.

Ordningen med innreisevisum har som et hovedformål for denne gruppen personer, å sørge for at arbeidsinnvandrere raskere kan ta med seg familien til Norge.

Trykk på det britiske flagget øverst i høyre hjørne av skjermen for engelsk versjon av rundskrivene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo