Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

UDI opphever suspensasjonen av utreiseplikten til Jemen

UDIs instruks til politiet vedrørende returer til Jemen er opphevet.

UDI mener at sikkerhetssituasjonen i Jemen er tilstrekkelig avklart, og det er derfor ikke lenger grunnlag for å suspendere utreiseplikten til landet. Opphevelsen av suspensjonen innebærer også at politiet nå kan gjennomføre tvangsreturer til Jemen.

UDI har ikke behandlet asylsøknader fra personer fra Jemen i perioden hvor vi mente vi ikke hadde nødvendig oversikt over situasjonen i landet. UDI gjenopptar nå behandlingen av asylsøknader fra Jemen.

Vi gjør også oppmerksom på at Utlendingsnemnda (UNE) opphevet suspensasjonen av utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur den 21. mars 2011. Pressemeldingen fra UNE kan du lese her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo