Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Unntak fra underholdskravet for barn født i Norge

Departementet har gitt UDI instruks om at barn som er født i Norge og som har en forelder som har en oppholdstillatelse i Norge, skal få unntak fra krav om sikret underhold.

Instruksen er med på å sikre at foreldrene nå kan velge om barnet skal bo i Norge eller hos den av foreldrene som ikke fyller vilkårene for oppholdstillatelse. Søknad om familiegjenforening for barnet må være fremmet innen ett år etter fødselen.

De som allerede har fått avslag på dette grunnlaget, kan få saken vurdert på nytt i samsvar med instruksen dersom de søker på nytt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo