Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Unntak fra underholdskravet i fornyelsessaker når førstegangstillatelsen ble innvilget iht det tidligere underholdskravet

Instruksen søker å forhindre at familiemedlemmer som allerede er etablert i Norge, må returnere til hjemlandet som følge av at underholdskravet ble strammet inn 1. januar 2010.

Instrukser legger opp til at det som hovedregel ikke skal stilles underholdskrav ved fornyelse av en familieinnvandringstillatelse. Overgangsregelen vil hindre at familiemedlemmer som opprinnelig fikk innvilget oppholdstillatelse iht. det tidligere underholdskravet, ikke skal få avslag i fornyelsesomgangen og dermed måtte behøve å returnere til hjemlandet, fordi kravet er blitt skjerpet etter at førstegangstillatelsen ble innvilget.

Se hele instruksen på GI 2011-003.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo