Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Utlendingsforskriftens § 7-3 er endret

I forbindelse med Liechtensteins tiltredelse i Dublinsamarbeidet den 1. mai 2011, er utlendingsforskriften endret. 

Utlendingsforskriften § 7-3  er tilføyd et nytt litra c), jf. FOR-2011-03-30-340

RS 2010-030 er oppdatert som følge av endringen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo