Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Utsendelse til Irak – siste praksis fra EMD


Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har hatt flere saker til behandling som gjelder utsendelse til Irak, i alt ni klagesaker i perioden 2013-2014. I alle sakene har EMD konkludert med at utsendelse ikke vil krenke verken artikkel 2 (retten til liv) eller artikkel 3 (forbud mot tortur).

EMD legger til grunn i alle klagesakene at sikkerhetssituasjonen i Irak ikke er så alvorlig at den i seg selv utløser et beskyttelsesbehov i henhold til EMK artikkel 3. EMD legger til grunn at klagerne kan henvises til internflukt i Kurdistan. EMDs nyeste avgjørelse vedrørende sikkerhetssituasjonen i Irak er fra 27. mars 2014, W.H. v. Sweden (Application no. 49341/10), det vil si tre måneder før eskaleringen av volden mellom militante islamister og regjeringen i Mosul, Irak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo