Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Visumforordningen har trådt i kraft

Den nye visumforordningen (Visa Code) trådte i kraft i dag klokken 1200. Som en følge av dette har det skjedd en rekke endringer i rettstilstanden.

Her følger en oversikt over de mest sentrale endringene i rettstilstanden:

Utlendingsforskriften

§ 1-2 første ledd tredje punktum - Endret
§ 3-4 - Endret
§ 3-4 a - Ny
§ 3-10 - Opphevet
§ 3-11 annet ledd - Endret
§ 6-30 annet ledd tredje punktum - Endret
§ 17-12 første ledd - Endret
Vedlegg 8 A - Ny
Vedlegg 9 - Endret
Vedlegg 10 - Endret
Vedlegg 11 - Endret
Vedlegg 19 - Opphevet

Schengen-rettskilder

Konsulærinstruksen (CCI) - Opphevet
Visumhåndboken I

UDI rundskriv

RS 2010-037 Visum for spillere i Norway Cup - Endret
RS 2010-050-u-off Særlege reglar for nødvisum til enkelte nasjonalitetar - Endret
RS 2010-057 Rundskriv om bankgaranti som betingelse for visum - Endret
RS 2010-139 - Søknad om tillatelse til lystseilas i norsk territorialfarvann - Endret
RS 2010-164 Bruk av visumetiketten - instruks til utenriksstasjonene, politiet og Sysselmannen på Svalbard - Ny
RS 2010-166 Utstedelse av visum på grensen (nødvisum), herunder visum for sjøfolk i transitt - Ny
RS 2010-168 Forlengelse av visum og visum for ny innreise - Ny
RS 2010-169 Visumsaker - krav til begrunnelse i vedtak - Ny
RS 2010-170 Beregning av oppholdstiden i Schengenområdet - Ny
RS 2010-172 Visumhåndboken (Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas) - Ny


Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo