Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Visumfrihet for innehavere av taiwanske pass

Fra 11. januar 2011 kan innehavere av taiwanske pass som har et identitetskort-nummer i passet, reise visumfritt inntil 90 dager til Norge og Schengen.

Visumfrihet gjelder for alle passtypene - biometriske pass og ikke-biometriske pass - utstedt av taiwanske myndigheter. Taiwanske pass som ikke inneholder et idetitetskort-nummer er ikke fritatt fra visumplikten.

Du kan lese mer om det i pressemeldingen fra Justisdepartementet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo