Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Andre forskrifter

Delegering av myndighet til Utlendingsdirektoratet etter fvl § 13d
Dokument-ID : Delegering av myndighet til Utlendingsdirektoratet etter fvl § 13d
Saksnummer : 11/3700-4
Dokumentdato : 01.01.2012

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo