Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Kortnavn : Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold
Ikrafttreden : 01.01.2012
Forskriftsnr : FOR 2011-12-16-1255

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo