Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Forskrift til forvaltningsloven

Kortnavn : Forvaltningslovforskriften
Ikrafttreden : 01.01.2007
Forskriftsnr : FOR-2006-12-15-1456

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo