Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten

Kortnavn : Politiregisterforskriften
Ikrafttreden : 13.09.2013
Forskriftsnr : FOR-2013-09-20-1097

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo