Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak mot Nord-Korea

Kortnavn : Forskrift om sanksjoner mv. mot Nord-Korea
Ikrafttreden : 15.12.2006
Forskriftsnr : FOR-2006-12-15-1405

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo