Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om adopsjon

Kortnavn : Adopsjonsloven
Dato og nummer : LOV-1986-02-28-8
Tittel forkortelse : adl.
Ikrafttreden : 01.01.1987

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo