Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Kortnavn : Arbeidsmiljøloven
Dato og nummer : LOV-2005-06-17-62
Tittel forkortelse : aml.
Ikrafttreden : 01.01.2006

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo