Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om barn og foreldre

Kortnavn : Barnelova
Dato og nummer : LOV 1981-04-08-07
Tittel forkortelse : bl.
Ikrafttreden : 01.01.1982

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo