Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om barneverntjenester

Kortnavn : Barnevernloven
Dato og nummer : LOV-1992-07-17-100
Tittel forkortelse : bvl.
Ikrafttreden : 01.01.1993

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo