Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om likestilling mellom kjønnene

Kortnavn : Likestillingsloven
Dato og nummer : LOV-2013-06-21-59
Ikrafttreden : 01.01.2014

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo