Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Kortnavn : Helse- og omsorgstjenesteloven
Dato og nummer : LOV-2011-06-24-30
Ikrafttreden : 01.01.2012

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo