Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om offentlige anskaffelser

Kortnavn : Anskaffelsesloven
Dato og nummer : LOV-2017-04-21-18
Ikrafttreden : 01.01.2017

Lov om offentlige anskaffelser (lenke til Lovdata) 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo