Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

Kortnavn : Offentleglova
Dato og nummer : LOV-2006-05-19-16
Tittel forkortelse : offl.
Ikrafttreden : 01.01.2009

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo