Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten

Kortnavn : Politiregisterloven
Dato og nummer : LOV-2010-05-28-16
Ikrafttreden : 01.07.2014

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo