Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste

Kortnavn : Sikkerhetsloven
Dato og nummer : LOV-1998-03-20-10
Ikrafttreden : 01.07.2001

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo