Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om Schengen informasjonssystem (SIS)

Kortnavn : SIS-loven
Dato og nummer : LOV-1999-07-16-66
Tittel forkortelse : SISl.
Ikrafttreden : 01.01.2001

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo