Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om skatt av formue og inntekt

Kortnavn : Skatteloven
Dato og nummer : LOV-1999-03-26-14
Tittel forkortelse : sktl.
Ikrafttreden : 01.01.2000

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo