Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om rettergangsmåten i straffesaker

Kortnavn : Straffeprosessloven
Dato og nummer : LOV-1981-05-22-25
Tittel forkortelse : strpl.
Ikrafttreden : 01.01.1986

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen