Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Lov om toll og vareførsel

Kortnavn : Tolloven
Dato og nummer : LOV-2007-12-21-119
Tittel forkortelse : toll.
Ikrafttreden : 01.01.2009

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo