Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red. anm.: Retninglsinjene erstatter KDI 1/2014 - Saksbehandlingsrutiner i soningsoverføringssaker og KDI 2/2014 - Overføring av domfelte til Romania, Litauen og Latvia etter bilaterale avtaler.

Andre etaters rundskriv og brev

Dokument-ID : KDI-2018-09-24
Dokumentdato : 24.09.2018

Saksgang i saker om soningsoverføring av domfelte til fortsatt straffegjennomføring i utlandet (utenom Norden)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo