Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Andre etaters rundskriv og brev

Dokument-ID : Q-06/2010
Saksnummer : 201003824
Dokumentdato : 16.12.2010
Mottakere :

Landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten
Landets asylmottak ordinære og de for enslige mindreårige
Landets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
Landets fylkesmenn

Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner


Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv Q-06/2010 Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner (lenke til regjeringen.no)

Dette rundskrivet erstatter rundskriv Q-17-2004 Om barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere i mottak og kommuner m.m.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo